Rättigheter

Olika delar av tjänsten kräver olika rättighetsnivåer som är samlade i ett antal rättighetsgrupper enligt tabellen nedan, använd denna som stöd när du skall uppdatera en medlems rättighet i ett organisationskonto. Rättighet som "Super admin" ges endast till tjänstens tekniska administratörer. Du behöver dock inte bry dig i allt detta då systemet endast visar dig de saker din rättighetsnivå tillåter.

Notera! Alla kan lägga till ett nytt gratis organisationskonto enligt de avgränsningar som gäller när kontot skapas, "Super admin" kan dock fritt skapa nya konton online i tjänsten.

rättighet Medlem Mötes admin Konto admin (Super admin)
visa konto - x x x
uppdatera konto - - x x
lägg till konto (x) (x) (x) x
visa medlem - x x x
uppdatera medlem - - x x
lägg till medlem - x x x
visa möte x x x x
uppdatera möte - x x x
visa närvaro - x x x
uppdatera närvaro - x x x
visa egen närvaro x x x x
uppdatera egen närvaro x x x x
visa egna inställningar x x x x
uppdatera egna inställningar x x x x