Funktioner

I tjänsten ingår följande funktioner:

 • Responsiv; fungerar med alla skärmstorlekar, för vissa delar rekommenderas dock surfplatta eller datorskärm
 • Bädda in tjänsten i ditt befintliga CMS, till exempel för att jobba med de delar där en datorskärm rekommenderas
 • Modernt språkstöd med språkbibliotek, nya språk läggs till enligt behov
 • Skapa och uppdatera organisationskonton, möjlighet till begränsade gratiskonton
 • Fakturering via e-faktura eller e-post (PDF-faktura)
 • Begränsningar i antal användare kopplade till organisationskonton via ett licenssystem
 • Bjuda in och uppdatera medlemmar
 • Central hantering av personliga konton, ändringar i kontot uppdaterar automatiskt alla berörda funktioner och registreringar i kopplade organisationskonton
 • Importera lista med medlemmar inklusive grupptillgörigheter
 • Olika rättighetsnivåer för medlemmar i olika organsiationskonton
 • Skapa och uppdatera medlemsgrupper
 • Skapa och uppdatera mötesinbjudningar
 • Skapa anonymiserade mötesinbjudningar där övriga mötesdeltagare inte listas i mötesinbjudan
 • Registrera och uppdatera mötesnärvaro via länk i mötesinbjudan eller som inloggad i systemet
 • Sammanställa och exportera närvarolistor
 • Obligatorisk flerfaktorinloggning till personliga konton med "kom ihåg mig" inloggningsfunktion