Hantera medlemmar

Alla medlemmar i tjänsten har ett eget personligt medlemskonto som är kopplat till ett eller flera organisationskonton med valda rättigheter för respektive organisationskonto, en medlem kan vara administratör för ett organisationskonto och en vanlig användare i ett annat.

När en medlem uppdaterar sina uppgifter, som tex e-postadress, så uppdateras alla kopplade organisationskontons innehåll automatiskt.

När en medlem tas bort från ett organisationskonto så inaktiveras endast kopplingen mellan medlems- och organisationskontona. kontrollpanel_uppdatera_medlemmar