I appen

För att registrera mötesnärvaro via kontrollpanelen:

 1. I kontrollpanelen klicka på "Lista närvaron" kontrollpanel_lista_narvaron
 2. Välj det möte där du vill registrera närvaro kontrollpanel_narvaro_lista
 3. Välj vid ditt namn i listan under "deltagare"; om du är administratör så ser du alla deltagare i listan och kan uppdatera vilken som helst av dessa, om du är vanlig medlem så ser du endast ditt namn i listan mote_lista_narvaro
 4. Lägg till en ny mötesnärvaro genom att klicka på "Lägg till +" (du kan lägga till flera mötesnärvaron vid behov, spara varje registrering innan du öppnar en ny)
  • Ange den start och sluttid du deltog i mötet
  • Ange antal kilometer och antal personer som åkt i fordonet om eget fordon använts
  • Kryssa i rutan "Annan" om du har andra reseutgifter, sänd berörda kvitton osv till e-postadressen vid kryssrutan
  • Klicka på "Spara"
 5. Du kan ändra en befintlig registrering genom att ändra i berört formulär, eller radera en befintlig registrering genom att markera kryssrutan vid , och klicka på "Spara" narvaro_full_formular