Kontrollpanel

Efter en lyckad inloggning öppnas tjänstens kontrollpanel med knappar som öppnar de olika delarna i tjänsten, de olika knapparna visas enligt de rättigheter du har i systemet. I kontrollpanelen finns också en hängmeny för val av organisationskonto om ditt personliga konto är kopplat till flera organisationskonton. För beskrivning av respektive knapp, se resten av denna manual.

I kontrollpanelen hittar du en kugghjulsikon, denna fäller ut sektionen med knappar till ditt personliga kontos inställningar och funktioner.

Tips! Ikonerna samt är snabblänkar till berörda hjälpavsnitt i denna manual, öppnas i en egen flik.

kontrollpanel_hangmeny kontrollpanel_full