Integritetspolicy

MÖTE.AX är en tjänst från företaget Schuetten Consulting Ab Ltd (SCAB) som nedan i texten hänvisas till som "vi" eller "oss". Vi hanterar säkerheten kring era personuppgifter med största respekt och hänsyn. Läs mer om hur insamling och användning av data i våra tjänster samt på vår webbplats följer GDPR.

Allmänt

Vi hanterar säkerheten kring era personuppgifter med största respekt och hänsyn. På denna sida beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras på denna webbplats och i våra tjänster för att följa gällande lagar och förordningar (GDPR).

Vilka uppgifter lagrar vi och hur länge

De uppgifter som lagras är de fält som respektive formulär innehåller. Om vi inleder en affärsmässig relation kommer vi även att behöva spara vissa personuppgifter såsom ditt namn, e-postadress, telefonnummer, ditt företag samt dess organisationsnummer, köphistorik, ev feedback om våra tjänster.

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vissa personuppgifter kräver dock lagen att man sparar i en viss tid, t ex bokföringslagen.

Ändamålet med insamlingen

Vi samlar in de uppgifter vår tjänst behöver för sin funktion samt för att ta kontakt, upprätta och/eller bibehålla en affärsrelation. I marknadsföringssyfte vill vi även kunna informera om våra produkter och tjänster via exempelvis sms, e-post, nyhetsbrev, sociala medier, telefon eller brev. Du kan när som helst välja att sluta prenumerera på våra nyhetsbrev eller annan typ av marknadsföring. Vi grundar insamlingen av personuppgifter på samtycke.

Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig upp till en gång per år. För att göra detta kontaktar du personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst.

Samtycke

Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta personuppgiftsansvarig. Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett sätt som ej är förenligt med våra angivna direktiv har du rätten att klaga till en tillsynsmyndighet.

Kontaktinformation till personuppgiftsombud & personuppgiftsansvarig:
Namn: Erik Schütten (personuppgiftsombud)
Telefon: +358 457 3424261
Säkert formulär: Ta kontakt!

Schuetten Consulting Ab Ltd (personuppgiftsansvarig)
FO-nummer: 2697705-5
Sundsvägen 11699
AX-22530 Sund

Giltighet

Denna Integritetspolicy gäller från 2023-11-23 och ersätter tidigare Integritetspolicyn.