Skapa ett Teamsmöte

  1. Skapa ett Teams-möte genom att först skapa ett Teams-möte med samma mötesdetaljer men utan inbjudna deltagare i din egen Microsoft365 Outlook app, spara mötet i din Outlook-kalender skapa_nytt_teams_mote_1
  2. Öppna "Skapa ett nytt möte" i MÖTE.AX och fyll i all relevant information kontrollpanel_skapamote
  3. Öppna Teams-mötet som skapades i steg 1 i din Outlook-kalender, välj och kopiera hela mötesbeskrivningen komplett med länk och andra Teams-inloggningsdetaljer skapa_nytt_teams_mote_2
  4. Klistra in det kopierade innehållet i fältet "Beskrivning" i formuläret i MÖTE.AX nytt_mote_teams_formular
  5. Teams mötesinbjudan i Microsoft365 Outlook, notera närvaroregistrerings meddelandet och den bifogade klickbara länken till det inloggningsfria närvaroformuläret. Obs! Funktionen "Föreslå ny tid" stöds inte av MÖTE.AX. skapa_nytt_teams_mote_3