Status deltagare

Mötesdeltagare kan på vanligt sätt meddela om de avser att delta i mötet, status för respektive inbjuden deltagare visas i "Visa möte".

 1. Öppna listan med skapade möten genom att i kontrollpanelen klicka på "Lista möten" kontrollpanel_listamoten
 2. Välj det möte du vill visa från listan med möten kontrollpanel_moten_lista
 3. Status för respektive deltagare visas i deltagarlistan enligt
  • status okänd, inget svar har sänts in ännu
  • mötet har accepterats
  • mötet har accepterats preliminärt
  • mötet har avböjts visa_mote_status