Importera medlemmar

Importera medlemmar genom att ladda upp dem med en CVS formaterad textfil som du tex kan skapa i Excel. Filen skall inte ha någon rubrikrad, ha en medlem per rad utan omslutande " i fälten och organiseras enligt:

Förnamn;Efternamn;e-post;grupper

Fältet "grupper" är en kommaseparerad lista med de gruppid(n) som respektive medlem skall tillhöra. Grupplistan är inte ett krav och kan lämnas tomt, grupptillhörigheter kan justeras efteråt.

Exempel: Albin Smith med e-post albin.smith@my.com skall vara med i grupperna med id 2, 3 och 6 + Harald Blåtand med e-post harald.blatand@harald.com skall vara med i grupperna 2,3 och 7

Albin;Smith;albin.smith@my.com;2,3,6
Harald;Blåtand;harald.blatand@harald.com;2,3,7

VIKTIGT!

Kontrollera alltid att det finns tillräckligt antal lediga licenser för samtliga medlemmar som skall importeras (visas i raden "Registrerade medlemmar/användargräns")

  1. I kontropplanelen klicka på "Uppdatera medlemmar" följt av "Lägg till nya medlemmar" kontrollpanel_uppdatera_medlemmar kontrollpanel_importera_medlemmar

  2. Skapa en lista enligt ovanstående och ladda upp den via "Ladda upp CSV" importera_medlemmar_full_formular