Hantera abonnemang

Du som har administratörsrättighet kan uppdatera eller avsluta ditt abonnemang enligt gällande abonnemangsvillkor genom att klicka på knappen "Uppdatera abonnemang". kontrollpanel_uppdatera_abonnemang

Sektion 1

I den första sektionen anges dina inställningar för innevarande abonnemangsperiod, var särskilt uppmärksam på "Sista uppsägningsdag" då detta datum anger det sista datum du kan ändra nästa abonnemangsperiod eller avsluta abonnemanget när innevarande period är slut. När sista uppsägningsdag passerats förnyas abonnemanget automatiskt enligt den nya period som redan skapats om en sådan finns, eller annars enligt innevarande abonnemang, som det är konfigurerat vid förnyelsetidpunkten. Ändring av abonnemanget efter sista uppsägningsdag kan göras först efter att den nya abonnemangsperioden aktiverats.

Exempel. Den innevarande abonnemangsperioden är 3 månader, har sista uppsägningsdag angiven till 2024-02-06 och slutar 2024-02-20.

  • En ändring av abonnemanget senast 2024-02-06 aktiveras när nästa period börjar, dvs 2024-02-21. Om ändringen avser en uppsägning av abonnemanget upphör abonnemanget med sista dag 2024-02-20.
  • En ändring av abonnemanget efter 2024-02-06 kan göras efter att den nya perioden aktiverats, dvs från och med 2024-02-21, och gäller då först efter att den nya perioden avslutats.

Gratisabonnemanget fungerar dock litet annorlunda; detta kan avslutas omedelbart, en ändring av abonnemanget till ett betalkonto aktiveras också omedelbart.

En uppdatering av licenser aktiveras omedelbart oavsett sista uppsägningsdag enligt:

  • Tillagda licenser debiteras för resten av innevarande period och ingår i nästa periods totala antal licenser.
  • Borttagna licenser återbetalas inte för innevarande period och ingår inte i nästa periods totala antal licenser.
  • Licenser kan endast minskas med det antal lediga licenser som finns i innevarande period, om du vill ta bort fler licenser än vad som finns ledigt måste du först ta bort medlemmar för att frigöra licenser.
  • Om licenser tas bort så att det nya totala antalet motsvarar gratisabonnemanget kan abonnemanget nedgraderas till ett gratisabonnemang.

Sektion 2

Här listas historiken för dina abonnemangsändringar.

Sektion 3

Ditt abonnemang kan uppdateras enligt vad som är tillgängligt i formuläret enligt följande:

  • Ändra antal licenser
  • Ändra nästa abonnemangsperiod
  • Avsluta abonnemanget

Det nya priset för ändringarna syns under formulärkontrollerna, "Pris tillagda licenser" gäller debiteringen för de tillagda licenserna för resterande tid av innevarande period.

Notera att du måste ange din pinkod för att göra ändringar, genom att ange din pinkod gör du en beställning och godkänner villkoren.

uppdatera_abonnemang_full_formular