Uppdatera medlem

Medlemmar uppdaterar alltid själva sina personliga konton, i ett organisationskonto kan du endast uppdatera medlemmens rättigheter samt ta bort medlemmens koppling till det aktuella organisationskontot.

Uppdatera genom att i kontrollpanelen klicka på "Uppdatera medlemmar" och välj den medlem som skall uppdateras från listan.

kontrollpanel_uppdatera_medlemmar kontrollpanel_uppdatera_medlem uppdatera_medlem_full_formular

När en medlems koppling till ett organisationskonto tas bort tas medlemmen bort från alla aktuella mötesinbjudningar, kalenderuppdateringar sänds till berörda och medlemmen får ett e-postmeddelande om att denne inte längre har access till den aktuella organisationens konto. Medlemmen kan inte längre registrera någon mötesnärvaro i organisationens konto men redan registrerade mötesnärvaron finns fortsättningsvis kvar och ingår i rapporter osv.

För att ta bort en medlems koppling till organisationskontot, markera kryssrutan "Ta bort medlem" och följ anvisningen. radera_medlem_full_formular