Skapa digitala möten

Digitala möten, eller hybridmöten med både digital och fysisk närvaro, skapas i MÖTE.AX genom att först skapa ett digitalt möte i den applikation/tjänst som skall användas för det mötet, och sedan kopiera in möteslänken och ev annan info i fältet "Beskrivning" i MÖTE.AX formuläret för att skapa ett nytt möte.

Vi har bifogat ett exempel i denna dokumentation där vi skapar ett Microsoft Teams digitalt möte med hjälp av Outlook i Microsoft365, använd gärna exemplet som mall om du vill skapa ett digitalt möte med andra tjänster/applikationer.