Användarvillkor

Användarvillkor för onlinetjänsten MÖTE.AX

Tack för att du använder MÖTE.AX, en tjänst från Schuetten Consulting Ab Ltd (SCAB). Genom att använda vår tjänst godkänner du dessa villkor, så läs dem noga. För frågor angående dessa villkor, kontakta oss via vårt säkra webbformulär.

Dessa användarvillkor ("villkoren") reglerar din tillgång till och användning av MÖTE.AX ("vi" eller "våra") webbplatser och tjänster ("tjänsterna"), som ägs och drivs av SCAB. Genom att använda tjänsterna samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du använder tjänsterna på uppdrag av en organisation godkänner du dessa villkor för den organisationen och lovar att du har befogenhet att binda den organisationen till dessa villkor. I så fall hänvisar "du" och "din" till den organisationen.

Du får endast använda tjänsterna i enlighet med dessa villkor. Du får endast använda tjänsterna om du har befogenhet att teckna ett kontrakt med SCAB och inte är förhindrad enligt gällande lagar att göra det. Tjänsterna kan fortsätta att förändras över tiden när vi förbättrar och lägger till fler funktioner. Vi kan när som helst stoppa, avbryta eller modifiera tjänsterna utan föregående meddelande till dig.

Din integritet

SCAB åtar sig att säkerställa integriteten för den information du tillhandahåller när du använder tjänsterna. Vi använder en mängd olika säkerhetsteknologier och procedurer för att skydda din information från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. Vår policy kring vilken information vi samlar in och hur vi använder den informationen förklaras i vår integritetspolicy.

Dela dina data

Tjänsterna tillhandahåller funktioner som gör att du kan dela dina data med andra eller göra dem offentliga. Det finns många saker som användare kan göra med dina data (till exempel kopiera den, ändra den, dela den igen). Tänk noga över vad du väljer att dela eller offentliggöra. SCAB har inget ansvar gentemot dig eller någon annan person för användningen av dina uppgifter.

Ditt ansvar

Filer och annat innehåll som utbyts via tjänsterna kan skyddas av andras immateriella rättigheter. Kopiera inte, ladda inte upp, ladda inte ner eller dela inte filer om du inte har rätt att göra det. Du, inte SCAB, är fullt ansvarig för vad du kopierar, delar, laddar upp, laddar ner eller på annat sätt använder när du använder tjänsterna. Du får inte ladda upp data till tjänsten som skulle bryta mot någon lag, och du får inte ladda upp spionprogram eller annan skadlig programvara till tjänsterna.

Du, och inte SCAB, är ansvarig för att underhålla och skydda all din information. SCAB ansvarar inte för förlust eller korruption av dina uppgifter, eller för några kostnader eller utgifter i samband med säkerhetskopiering eller återställning av dina uppgifter.

Tjänsterna är inte avsedda att användas av dig för olagliga aktiviteter. Genom att acceptera dessa villkor försäkrar du oss att du bara kommer att använda våra tjänster för legitima aktiviteter.

Om din kontaktinformation eller annan information som rör ditt konto ändras måste du meddela oss omedelbart och hålla din information uppdaterad.

Du är ansvarig för att skydda uppgifterna som du använder för att komma åt tjänsterna och du samtycker till att inte lämna ut dessa uppgifter till någon tredje part. Du är ansvarig för all aktivitet som använder ditt konto, oavsett om du godkände den aktiviteten eller inte. Du bör omedelbart meddela SCAB om obehörig användning av ditt konto.

Programvara och uppdateringar

Viss användning av vår tjänst kan kräva att du laddar ner ett klientprogramvarupaket ("programvara"). SCAB ger dig härmed en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar, återkallbar licens att använda programvaran, enbart för att komma åt tjänsterna. Din licens att använda programvaran återkallas automatiskt om du bryter mot dessa villkor på ett sätt som innebär våra immateriella rättigheter. Vi förbehåller oss härmed alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i dessa villkor. Du får inte omvandla eller dekompilera programvaran, inte heller försöka göra det eller hjälpa någon annan att göra det. Våra tjänster kan uppdatera programvaran på din enhet automatiskt när en ny version är tillgänglig.

SCAB:s egendom och feedback

Dessa villkor ger dig inga rättigheter till tjänsterna, programvaran eller innehållet i tjänsterna.

Programvaran och annan teknik som vi använder för att tillhandahålla tjänsterna skyddas av upphovsrätt, varumärke och andra lagar i Finland. Dessa villkor ger dig inga rättigheter att använda SCAB:s varumärken, logotyper, domännamn eller andra varumärkesfunktioner.

Vi kan använda feedback, kommentarer eller förslag som du skickar oss utan någon skyldighet gentemot dig.

Betalning för tjänster

SCAB erbjuder flera användningsplaner, vilket kräver att du betalar månads- eller årliga betalningar. Om inget annat avtalats är alla tjänster fortlöpande och alla avgifter skall betalas i förskott före följande månad.

Om du inte längre vill använda vår tjänst eller vill ändra tjänsten kan du när som helst avbryta eller ändra din tjänst genom att kontakta vårt kundsupportteam.

Om du nedgraderar eller avbryter har du fortfarande möjlighet att använda återstående tid på din nuvarande prenumeration innan nya ändringar träder i kraft. Observera att om du väljer att nedgradera eller avbryta ditt konto kommer du inte att få återbetalning för belopp som du redan har betalat.

Upphovsrätt

SCAB respekterar andras immateriella rättigheter och ber att du också gör det. Vi kommer att svara på meddelanden om påstådda intrång i upphovsrätten om de överensstämmer med lagen och tillhandahålls till oss på rätt sätt. Vi förbehåller oss rätten att radera eller inaktivera innehåll som påstås vara intrång och att avsluta upprepade intrång. Meddelanden om påstått upphovsrättsintrång på tjänsterna ska skickas via webbformuläret.

Länkade webbplatser

Tjänsterna kan innehålla länkar till webbplatser eller resurser från tredje part. SCAB stöder inte och ansvarar inte för deras tillgänglighet, noggrannhet, relaterat innehåll, produkter eller tjänster. Du är ensam ansvarig för din användning av sådana webbplatser eller resurser. Om vi förser dig med någon programvara under en öppen källkodslicens kan det finnas bestämmelser i de licenserna som uttryckligen strider mot dessa villkor, i vilket fall bestämmelserna om öppen källkod kommer att gälla.

Uppsägning

Du kan sluta använda våra tjänster när som helst. Uppsägning av avtal måste ske senast 30 dagar före följande debiteringsperiod.

Vi förbehåller oss rätten att, under speciella omständigheter, avbryta eller avsluta tjänsterna när som helst, med eller utan anledning och med eller utan föregående meddelande. Vi kan till exempel avbryta eller avsluta din användning om du inte följer dessa villkor, eller använder tjänsterna på något sätt som kan orsaka oss juridiskt ansvar eller störa annan användning av tjänsterna.

Använd på egen risk

Även om vi vill tillhandahålla en bra service, finns det vissa saker om tjänsten vi inte kan lova. Till exempel tillhandahålls Tjänsterna och programvaran som de är, på din egen risk, utan uttrycklig eller underförstådd garanti eller villkor av något slag. SCAB har inget ansvar för skada på ditt datorsystem, förlust eller korruption av data eller annan skada som följer av din åtkomst till eller användning av tjänsterna eller programvaran i enlighet med finsk lag.

Ansvarsbegränsning

SCAB ansvarar inte för dig för några särskilda, säkerställda, direkta, indirekta, exemplifierande, tillfälliga eller följdskador, inklusive men inte begränsat till förlust av goodwill, förlust av vinst eller förlust eller användning (1) för brott mot någon av bestämmelserna i dessa användarvillkor, (2) som uppstår på grund av oförmågan att använda SCAB:s tjänster, (3) som uppstår på grund av brott mot garanti från SCAB, eller (4) din underlåtenhet att följa villkoren.

Denna ansvarsbegränsning för SCAB ska vara fullständigt i kraft oavsett huruvida sådant ansvar grundar sig på kontraktsbrott, skadelidande, strikt ansvar eller på annat sätt, och även om SCAB tidigare hade informerats om eventuella skador.

Du bekräftar härmed att bestämmelserna i detta avsnitt ska gälla för allt innehåll i alla av SCAB erbjudna tjänster.

SCAB:s sammanlagda ansvar för dig direkt eller indirekt av och med avseende på dessa användarvillkor får inte överstiga ett belopp som motsvarar den senaste månadens avgift för berörd tjänst som du betalat till SCAB för eller från användningen av berörd tjänst.

Tjänstenivåavtal (SLA)

Utöver vad som nämns på andra ställen i dessa villkor kan SCAB erbjuda tjänstenivåavtal (Service-Level Agreement) med fastställda krav som ställs på tjänsten, till exempel kostnader, driftsäkerhet, antal fel, hastighet. Sådant avtal kan vara generellt och ingå i berörd tjänst och/eller avtalas särskilt mellan dig som kund och SCAB som leverantör. Tjänstenivåavtal ingår inte i detta avtal utan upprättas som en särskild dokumentation.

Ändringar

Vi kan komma att ändra dessa villkor då och då och den senaste versionen kommer alltid att publiceras på denna webbplats. Om en revision, enligt vårt eget gottfinnande, är viktig kommer vi att meddela dig (till exempel via e-post till den e-postadress som är kopplad till ditt konto). Andra ändringar kan läggas upp på webbplatsen utan föregående meddelande. Genom att fortsätta att komma åt eller använda tjänsterna efter att revisioner träder i kraft, godkänner du att du är bunden av de reviderade villkoren.

Gällande lag

Dessa användarvillkor, dess prestationer och alla frågor som direkt eller indirekt härrör från eller därav skall tolkas, tillämpas och regleras i alla avseenden i enlighet med finländsk lagstiftning. Alla rättsliga åtgärder eller förfaranden mellan SCAB och dig relaterade till dessa användarvillkor ska uteslutande avgöras av behörig domstol i Finland.

Giltighet

Dessa Användarvillkor gäller från 2023-11-23 och ersätter tidigare Användarvillkor.