Ditt personliga konto

Ditt personliga konto innehåller alla inställningar som hör till din personliga profil. Du blir medlem i organisationskonton genom att ditt personliga konto kopplas till dem, i varje koppling ingår den rättighetsnivå ditt personliga konto har i respektive organisationskonto. Alla ändringar du gör i ditt privata konto speglas omedelbart till alla kopplade organisationskonton, du kan tex inte ha olika e-postadresser i olika organisationskonton.

Du kan själv ta bort kopplingar till organisationskonton men inte radera ditt personliga konto då detta behövs för rapportering av närvaro osv i aktiva mötesinbjudningar mm. Observera att du inte längre kan registrera mötesnärvaro i ett organisationskonto efter att du tagit bort kopplingen till detta.

Kontakta supporten om du vill ha hjälp med att radera ditt konto permanent, vi låser då först kontot och raderar det sedan permanent när alla aktiva mötesaktiviteter är utförda.

Öppna dina inställningar genom att klicka på kugghjulet. kontrollpanel_installningar