Hantera närvaro

I MÖTE.AX kan du som mötesdeltagare registrera din närvaro inklusive resväg med fordon och antal passagerare. Du kan registrera flera än ett närvarotillfällen om du tillfälligt avlägsnat dig från mötet. Alla registreringar kan uppdateras ända tills registreringen är stängd.

Alla registreringar för ett möte kan enkelt exporteras som en CVS-formaterad lista (som tex kan öppnas i Excel) eller PDF för vidare behandling.

Du som är administratör kan både editera och exportera samtliga mötesdeltagares registreringar, som vanlig medlem kan du endast exportera och editera dina egna registreringar. kontrollpanel_lista_narvaron