Hantera möten

Du skapar enkelt möten genom att fylla i ett enkelt formulär och sedan ange vilka grupper med och/eller enskilda medlemmar som skall bjudas in till mötet. Möten kan uppdateras fram tills mötets start då mötet låses för att stöda närvaroregistreringar.

Inbjudna medlemmar kan sedan svara på inbjudan genom att i sin kalenderapplikation välja "Kommer", "Kommer kanske" eller "Kommer inte" (alternativen ser litet olika ut i kalenderapplikationerna men alla har samma funktionalitet).

Viktigt! De flesta kalenderapplikationerna innehåller olika typer av extra funktionalitet som är unikt för och endast fungerar med applikationer och tjänster som använder samma kalenderapplikation. Dessa utökade funktioner stöds inte i MÖTE.AX eftersom denna tjänst är plattformsoberoende och därför endast stöder den standardiserade funktionalitet som behövs för de tjänster MÖTE.AX erbjuder.

MÖTE.AX stöder även inbjudningar till digitala möten eller hybridmöten med både digital och fysisk närvaro genom att du som användare skapar en länk i den mötesapplikation som skall användas och sedan klistrar in länken och annan relaterad info i mötets beskrivning. Läs mer om detta i berört hjälpsavsnitt.

Även om MÖTE.AX är fullt responsivt och fungerar på alla förekommande skärmstorlekar så rekommenderar vi ändå att möten skapas och uppdateras på din dator eller surfplatta där du har en bekväm skärmstorlek och tillgång till mus eller pekpenna, vilket underlättar i vissa moment som tex mötesbeskrivningens editor. kontrollpanel_skapamote